Kromony

kromonyDo grupy tzw. kromonów zalicza się umownie dwa leki:kromoglikan dwusodowy i nedokromil sodu. Oba wykazują podobny efekt w zakresie działania antyanafilaktycznego, chociaż ze względu na różną budowę chemiczną połączenie ich w jedną grupę nie jest uzasadnione. Kromoglikan dwusodowy, syntetyczna pochodna keliny występującej w owocach aminka egipskiego, został wprowadzony do leczenia w latach 60. ubiegłego wieku i przez wiele lat odgrywał pierwszoplanową rolę w farmakologicznej profilaktyce astmy. Nedokromil sodu, czyli dwusodowa sól kwasu piranochinolonodikarboksylowego, został zsyntetyzowany później, tj. w latach 80. XX wieku i od początku przypisywano mu silniejsze działanie przeciwzapalne i przeciwkaszlowe. Obecnie znaczenie obu leków w leczeniu astmy, alergicznego nieżytu nosa, chorób płuc jest niewielkie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.adamantczak.pl

Podsumowując kromony stosowane przez wiele lat w leczeniu astmy okazały się lekami o niskiej skuteczności, zwłaszcza w porównaniu z aktualnie dostępnymi lekami przeciwzapalnymi. Obecnie ich podawanie stanowi alternatywę w leczeniu chorych, u których astma ma lekki przebieg. Zasadniczą zaletą tej grupy leków jest bezpieczeństwo ich stosowania.