POChP

Stan chorobowy, któremu można zapobiegać i który można leczyć, charakteryzujący się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to ma zwykle charakter postępujący i towarzyszy mu nieprawidłowa odpowiedź zapalna płuc na szkodliwe pyły i gazy, której najpoważniejszą przyczyną jest dym tytoniowy. Chociaż POChP zajmuje płuca, to ma również istotne następstwa układowe

Epidemiologia (Polska)

  • Około 2 milionów chorych (tylko 400 000 ma rozpoznaną chorobę)
  • Druga, po nadciśnieniu tętniczym, najczęstsza choroba przewlekła
  • Czwarta przyczyna zgonu, 14 000 zg/r

Przyczyny choroby:

  • palenie tytoniu(80-90% chorych)
  • praca w zapyleniu i zadymieniu
  • infekcje układu oddechowego i palenie bierne we wczesnym dzieciństwie (do 3 roku życia)
  • nawracające infekcje oskrzelowo-płucne
  • płeć, choroba coraz częstsza u kobiet, kobiety podatniejsze niż mężczyźni?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *