Astma

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek. Przewlekłemu zapaleniu towarzyszy nadreaktywność oskrzeli, prowadząca do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy rozlane, zmienne ograniczenie przepływu powietrza w płucach , często ustępujące samoistnie lub pod wpływem leczenia.

Alergia  to swoiste, niekorzystne dla organizmu reakcje, zależne od wtórnej reakcji immunologicznej na zetknięcie z obcym antygenem, zazwyczaj nieszkodliwym dla osób zdrowych

  • Za alergię nazywamy reakcje zapoczątkowane przez mechanizmy immunologiczne
  • Dziedziczna skłonność do nadmiernego wytwarzania IgE to atopia (nie jest to choroba)
Astma

Astma

 

Astma:

  • aspirynowa
  • postać kaszlowa
  • steroidooporna
  • zawodowa

 

Leczenie astmy:

Astmy nie można wyleczyć, tylko kontrolować prawidłowym leczeniem

  • Poza astmą sporadyczną chorobę można skutecznie opanować przez zahamowania i cofnięcia zmian zapalnych, niż przez leczenie wyłącznie skurczu oskrzeli
  • Wczesne wyeliminowanie ekspozycji na czynniki ryzyka, które uczuliły drogi oddechowe, przyczynia się do lepszego leczenia
  • Złe leczenie i brak diagnozy przyczyniają się do większej chorobowości i śmiertelności

Astma a ozon:

W ciągu ostatnich lat naukowcy zaobserwowali niepokojący wzrost liczby osób chorujących na astmę. Twierdzi się, że czynnikiem, który sprzyja powstawaniu astmy jest zanieczyszczenie naszego powietrza ozonem. Ozon to szczególna postać tlenu, która składa się z trzech atomów ozonu. Gaz ten jest drażniący i w wysokich stężeniach prowadzi do uszkodzenia układu oddechowego.

Ozon może wywołać stany zapalne oskrzeli, które są punktem wyjścia do powstawania m.in. omawianej astmy. Objawy jakie możemy zaobserwować to dusznością, trudność z oddychaniem, kaszl. Gaz ten powstaje również w czasie opadów deszczu, a zwłaszcza burzy. Charakterystyczny zapach po dużym deszczu lub burzy jest rezultatem powstania w powietrzu naturalnego ozonu. Można to uznać za kolejny powód, aby dokładnie zapoznawać się z  prognozą pogody, w szczególności gdy planujemy spędzać czas na świeżym powietrzu. Naukowcy i lekarze odradzają spacery po burzy osobom chorym na astmę. Więcej na www.adamantczak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *