Astma – Leczenie astmy.

Astma Łódź

Astma Łódź

Astma

Chociaż nie znaleziono jeszcze leku pozwalającego wyleczyć astmę to należy oczekiwać w większości przypadków można i powinno się uzyskać i utrzymać kontrolę choroby. Astma Łódź to choroba którą trzeba leczyć.

Kluczowym celem leczenia jest profilaktyka i kontrola astmy:

 • zmniejszenie liczby hospitalizacji i nieplanowanych wizyt lekarskich,
 • poprawa jakości życia
 • zmniejszenie stosowania leków
 • zmniejszenie stosowania steroidów

Aby uzyskać remisję lub złagodzenie przebiegu astmy należy dążyć do:

 • zmniejszenia nadreaktywności oskrzeli
 • wyeliminowania nocnych napadów duszności
 • niedopuszczenia do pogarszania się wskaźników spirometrycznych, które uzyskano w okresie „dobrostanu”

Leczenie astmy ustalamy indywidualnie na podstawie stopnia ciężkości. Jeżeli chory doświadcza ataków lekkiej astmy mimo stosownego leczenia, to należy uznać, ze stopień ciężkości jego choroby jest większy.

Astma dobrze kontrolowana to:

 • objawy nocne lub przewlekłe są niewielkie dla Astmy
 • zaostrzenia występują sporadycznie
 • nie ma potrzeby doraźnych interwencji lekarskich
 • aktywność życiowa, w tym wysiłek fizyczny nie podlega ograniczeniu
 • zmienność dobowa PEF <20%
 • wartość PEF prawidłowa lub prawie prawidłowa
 • skutki działań niepożądanych leków są znikome.

Aby znaleźć lekarza zajmującego się leczeniem astmy, polecamy wpisać w google frazy astma + miasto z którego Państwo pochodzicie, czyli np. astma Łódź, astma Zgierz, astma Poznań, itp…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *