Kromony

kromonyDo grupy tzw. kromonów zalicza się umownie dwa leki:kromoglikan dwusodowy i nedokromil sodu. Oba wykazują podobny efekt w zakresie działania antyanafilaktycznego, chociaż ze względu na różną budowę chemiczną połączenie ich w jedną grupę nie jest uzasadnione. Kromoglikan dwusodowy, syntetyczna pochodna keliny występującej w owocach aminka egipskiego, został wprowadzony do leczenia w latach 60. ubiegłego wieku i przez wiele lat odgrywał pierwszoplanową rolę w farmakologicznej profilaktyce astmy. Nedokromil sodu, czyli dwusodowa sól kwasu piranochinolonodikarboksylowego, został zsyntetyzowany później, tj. w latach 80. XX wieku i od początku przypisywano mu silniejsze działanie przeciwzapalne i przeciwkaszlowe. Obecnie znaczenie obu leków w leczeniu astmy, alergicznego nieżytu nosa, chorób płuc jest niewielkie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.adamantczak.pl

Podsumowując kromony stosowane przez wiele lat w leczeniu astmy okazały się lekami o niskiej skuteczności, zwłaszcza w porównaniu z aktualnie dostępnymi lekami przeciwzapalnymi. Obecnie ich podawanie stanowi alternatywę w leczeniu chorych, u których astma ma lekki przebieg. Zasadniczą zaletą tej grupy leków jest bezpieczeństwo ich stosowania.

Zabawy z dzieckiem

Pomóż dziecku stać się wydajnym uczestnikiem komunikacji.

Czerpanie radości z języka pomaga nie tylko dziecku w nauczeniu się lepszej komunikacji, ale także tobie w lepszym komunikowaniu się z dzieckiem.  Wypróbuj poniższą lekcję:

347439

Znajome początki:

Zacznij dialog od znajomych dziecku słów, takich jak jego imię, i powtarzaj je często nadając głosowi muzyczną intonację. Przed ukończeniem czterech miesięcy większość niemowląt zaczyna konsekwentnie reagować na swoje imię. W tym wieku dziecko zaczyna także zauważać słowa, które w sposób oczywisty odnoszą się do niego, takie jak „słoneczko”, czy „skarbie”. Niemowlę rozpoznaje szczególny ton twojego głosu, zarezerwowany wyłącznie dla niego. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ważne jest dla dziecka jego imię, wypróbuj następujący test: powiedz coś do dziecka stojąc z tyłu, bez używania jego imienia, a następnie powtórz to samo zdanie zaczynając od jego imienia. Dziecko będzie odwracać się do mówiącego z większą konsekwencją, jeśli zwraca się on do niego po imieniu.

Więcej lekcji na stronie www.pediatra-lodz.pl

Astma – Leczenie astmy.

Astma Łódź

Astma Łódź

Astma

Chociaż nie znaleziono jeszcze leku pozwalającego wyleczyć astmę to należy oczekiwać w większości przypadków można i powinno się uzyskać i utrzymać kontrolę choroby. Astma Łódź to choroba którą trzeba leczyć.

Kluczowym celem leczenia jest profilaktyka i kontrola astmy:

 • zmniejszenie liczby hospitalizacji i nieplanowanych wizyt lekarskich,
 • poprawa jakości życia
 • zmniejszenie stosowania leków
 • zmniejszenie stosowania steroidów

Aby uzyskać remisję lub złagodzenie przebiegu astmy należy dążyć do:

 • zmniejszenia nadreaktywności oskrzeli
 • wyeliminowania nocnych napadów duszności
 • niedopuszczenia do pogarszania się wskaźników spirometrycznych, które uzyskano w okresie „dobrostanu”

Leczenie astmy ustalamy indywidualnie na podstawie stopnia ciężkości. Jeżeli chory doświadcza ataków lekkiej astmy mimo stosownego leczenia, to należy uznać, ze stopień ciężkości jego choroby jest większy.

Astma dobrze kontrolowana to:

 • objawy nocne lub przewlekłe są niewielkie dla Astmy
 • zaostrzenia występują sporadycznie
 • nie ma potrzeby doraźnych interwencji lekarskich
 • aktywność życiowa, w tym wysiłek fizyczny nie podlega ograniczeniu
 • zmienność dobowa PEF <20%
 • wartość PEF prawidłowa lub prawie prawidłowa
 • skutki działań niepożądanych leków są znikome.

Aby znaleźć lekarza zajmującego się leczeniem astmy, polecamy wpisać w google frazy astma + miasto z którego Państwo pochodzicie, czyli np. astma Łódź, astma Zgierz, astma Poznań, itp…

Rozedma pułc

Rozedma płuc jest zaburzeniem polegającym na nadmiernym rozciągnięciu pęcherzyków płucnych z nieodwracalnym rozerwaniem ich ścian. Rozedma może być uogólniona lub ograniczona i obejmować mniejszy lub większy obszar płuca. Gdy przeszkoda (zapora) występuje w oskrzelu głównym, rozdęcie obejmuje cały płat płuca, natomiast gdy przeszkodą objęte jest oskrzele mniejsze dochodzi do zmian pojedynczych płacików.

http://www.adamantczak.pl jest to stan niepełnego upowietrzenia płuc, prowadzącego do zapadnięcia się przestrzeni powietrznych. W tkance płucnej objętej niedodmą rozprężanie się płuc jest zaburzone lub całkowicie zniesione. Niedodmę dzieli się na wrodzoną – pierwotną i nabytą – wtórną. Niedodma płuc nabyta w niemowląt chorych z osłabioną siła oddychania i z osłabieniem mięśni oddechowych możne nie występować całkowite rozprężenie obszarów płucnych podczas oddychania. Przyczyny niedodmy płuc nabytej można podzielić na dwie grupy:

 • bezpośredni zewnętrzny ucisk na miąższ płucny, oskrzela czy oskrzeliki, uniemożliwiający rozprężanie się płuca w czasie oddychania, spowodowany nieprawidłową budową narządów znajdujących się w klatce piersiowej. Powiększona sylwetka serca i dużych naczyń wrodzona lub nabyta cysta płucna, przepuklina przełykowa oraz wrodzona odma.
 • zamknięcie światła oskrzeli lub oskrzelików może być spowodowane przez gęstą wydzieliną śluzową, z czopem śluzowym włącznie lub przez wydzielinę śluzową zapalną w przebiegu zapalenia płuc, także przez ziarninę w gruźlicy okładu oddechowego lub przez proces nowotworowy, bądź przez ciało obce w oskrzelu.